Kontrapunkt

Juni 2020 –

Titlen til denne præsentation af samlingen er hentet i musikkens verden. Vi har overført det musikalske begreb fra høre- til synssansen. For Kontrapunkt er ikke alene en titel. Det er selve udstillingens grundprincip:

I et rumligt og rytmisk sort-hvidt forløb bliver elleve af museets hovedværker installeret side om side med tætkomponerede felter. Hvert felt består af andre værker fra samlingen, der både enkeltvis og tilsammen forholder sig kontrapunktisk til hovedværket. Det samme sker mellem hvert rums to hovedværker.

Udstillingen er nyinstalleret i 2020.

kontra-punkt (fra middellat. (punctus) contra punctum (node) mod node) i musik: kunsten at forene to ell. flere selvstændige stemmer til en flerstemmig sats; overf. om modsætningsforhold. – kontrapunktisk adj., ntr. d.s. (de -isk) en stærkt k. komposition; overf.: bestående af modsætninger.