Inside Out

Peter Nansen Scherfig, 2006

I anledning af udstillingsprojektet Maleri uden grænser skabte kunstneren Peter Nansen Scherfig et på flere måder grænseoverskridende værk. Udstillingen fokuserede på rammesætning i videste forstand. Nansen Scherfig sprængte ikke alene maleriets, men også kunstinstitutionens rammer ved så at sige at vende vrangen ud på museet og bruge facaden som lærred. Gennem sine karakteristiske rumlige forskydninger skabte han en sammenhæng mellem rummet indenfor og rummet udenfor, så udstillingsrummet blev synligt som billede uden på museet.