Gerold Miller

12. februar – 1. maj 2011

Med denne soloudstilling blev der gjort status over en af den tyske samtidskunsts mest markante og radikale skikkelser, som netop i 2011 fyldte 50.
På udstillingen kunne man opleve, hvordan Gerold Miller gennem tre årtier vedholdende har udført sine visuelle undersøgelser i grænselandet mellem skulptur, objekt, maleri og arkitektur. Fra de tidlige spinkle rammer er hans værker med tiden blevet større billedflader, hvor rammen ofte udgør selve billedet. Med denne forskydning fra billede til ramme og tilbage igen rejses der spørgsmål om grænsen mellem værk og ikke-værk, mellem maleri og skulptur, mellem billedligt fravær og nærvær – mellem værket som lukket form med interne relationer og en åben struktur, der kun giver mening i forhold til det omkringliggende museumsrum. Netop dette aspekt satte udstillingen særligt fokus på ved at præsentere en række modeller af kunstnerens tidligere udstillinger side om side med de fysisk tilstedeværende værker.