Forskydninger – mellem værk og blik

 19. februar – 21. august 2022

Hvordan kan forskellige kunstneres værker tale sammen på nye måder? Hvordan kan en museumssamling vedblive at være relevant og aktuel? Og hvordan kan museet bruge en kunstners blik i udviklingen af nye udstillingsformater?

I udstillingen præsenteredes en lang række arbejder af vidt forskellige kunstnere fra museets samling, bl.a. Tove Storch, Tina Maria Nielsen, Jytte Høy, Anita Jørgensen og Thomas Bang. Men fælles for dem var, at de alle har et slægtskab med Finn Reinbothe.

Sideløbende med Forskydninger – mellem værk og blik kunne man netop opleve en soloudstilling med Reinbothes værker på museets 1. sal: UNTITLED (Working Air) (Directors Cut) – B sides and Rarities (The Movie). Således var projektet tænkt som en visuel kommentar til hans måde at arbejde på, da vi så at sige så på samlingen gennem hans øjne. Med de to paralleludstillinger var det derfor også målet at give både hans værk og museets samling fornyet aktualitet.

LÆS MERE

Finn Reinbothe arbejder i sine værker med forskydninger mellem hverdagens banale materialer og filosofiske spørgsmål, mellem meningsløshed og betydning – mellem kunst og virkelighed. I kurateringen af sin soloudstilling inddrager han vægge, gulve og lofter i en total-iscenesættelse, der også forskyder traditionelle grænser mellem de enkelte værker og mellem værk og rum. Denne forskydning understreges yderligere gennem de forbindelser, der dels dannes mellem særudstillingen og samlingen, dels mellem Reinbothe og de øvrige kunstneres værker.

Jytte Høy og Tina Maria Nielsen skaber på hver sin måde betydningsmæssige forskydninger mellem billede og struktur, hverdagsgenstande og kunst, mens Thomas Bang forskyder vores forståelse af det konceptuelle og det sanselige ved til stadighed at pirre vores trang til at skabe mening og få os til at se nye, uventede årsagssammenhænge.

Ved på den måde at vælge Finn Reinbothes perspektiv – at låne en kunstners blik – får museet mulighed for at se på sin samling med friske øjne og dermed også vise nye forbindelser mellem ellers velkendte værker.

Deltagende kunstnere: Thomas Bang, Torben Ebbesen, Anita Jørgensen, Sven Hauptmann, Tina Maria Nielsen, Sofie Bird Møller, Jytte Høy, Finn Reinbothe, Tove Storch, Rainer Splitt, William Anastasi, Peter Bonde, John Nixon, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Erik A. Frandsen, Peter Dahlgren, Nina Saunders, Tobias Rehberger, Lucio Fontana, Hildigunnur Birgisdottir og Albert Mertz.