FINN REINBOTHE – UNTITLED (Working Air) (Directors Cut) – B sides and Rarities (The Movie)

19. februar – 21. august 2022

Hvordan kan afdækningsplast og brugte papkasser forenes med filosofiske overvejelser og blive til kunst? Hvor går grænsen mellem betydning og meningsløshed? Og hvordan kan greb fra filmens verden bruges til at udvide publikums oplevelse i udstillingen?

Disse overraskende og tilsyneladende uforbundne spørgsmål blev forenet og foldet ud i præsentationen af Finn Reinbothes værker. De består af et utal af materialer, fundne ting og undseelige genstande og er fyldt med humor og finurlige tankespind. Mange værker er tilmed stedsspecifikke i den forstand, at de kun eksisterer i udstillingsperioden. Derefter fragmenteres de for at indgå i nye sammenhænge. Denne form for sampling, der altid har kendetegnet Reinbothes værker både teknisk og indholdsmæssigt, blev i særlig grad forstærket i dette projekt. På mange måder var der således tale om én samlet og anderledes installation, hvor grænserne mellem både de enkelte værker, mellem værk og rum, og mellem kunst og virkelighed blev ophævet.

Som titlen antyder, var udstillingen planlagt som filmiske forløb, en form for filmstrimler i 3D, man kunne bevæge sig rundt i. Mange af Reinbothes arbejder bliver til i dialog med andre kunstarters terminologi, for eksempel musik, litteratur – og film. Ved at anvende deres sprog åbner han for et nyt mulighedsfelt – et andet rum.

LÆS MERE

Værkserien ’Framings’ refererer til den metode fra filmens verden, hvor en instruktør vælger et udsnit af virkeligheden. I sin serie knytter Reinbothe rør, snore og lænker sammen på en sådan måde, at de hver især danner en rektangulær ramme i stort format. Den rammer imidlertid ikke andet ind end den del af væggen, den er monteret på. Herved flyttes tyngdepunktet og betydningen fra værkets midte, hvor man normalt vil søge efter mening, til selve rammen. I midten er der intet. Reinbothes ’Framings’ indrammer således en tomhed, som samtidig bliver et mulighedsfelt – en projektionsflade for vores forestillinger.

Andre af Reinbothes værker er omvendt fulde af information, som hentes ind i værket og sendes tilbage til beskueren. Det gælder for eksempel ’Four Way Screen’ – et værk på gulv. Her er spejle monteret i en konstruktion af simple hverdagsmaterialer, lodret og vandret på en sådan måde, at værkets omgivelser altid inddrages sammen med betragteren i en form for billedmaskine, der bestandig genererer nye billeder.

Med denne konstante forskydning mellem indhold og ramme, afdækning og tildækning, ophobning og tomhed rejser Reinbothe helt grundlæggende spørgsmål om grænsen mellem værk og ikke-værk, mellem billedligt fravær og nærvær, mellem værket som lukket form med interne relationer og en åben struktur, der griber ud i beskuerens virkelighed.

Soloudstillingen med Finn Reinbothes værker indgår i en udstillingsserie på Esbjerg Kunstmuseum, der aktualiserer markante 80’er kunstneres virke i forlængelse af den konkrete retning, som i særlig grad karakteriserer museets samling. I projektet kastede kunstneren et nyt blik på sin egen produktion og ny-kuraterede så at sige sine egne værker i samarbejde med museet. Udstillingen præsenterede Reinbothes værker fra de foregående 10 år i et spændingsfelt med udvalgte ældre arbejder.

Om Finn Reinbothe:

Finn Reinbothe er født i 1953. Han er kendt for at blande og sample medier og materialer i særegne værker, der unddrager sig almindelige kategoriseringer. Et gennemgående element i hans måde at arbejde på er brugen af fundne genstande og hverdagsagtige emner. I hans værker forbindes det banale og upåagtede med store filosofiske spørgsmål om mening og meningsløshed, og dermed er hans bestandige fokus at få verden til at afgive mening for at komme tættere på en forståelse af den.

Finn Reinbothe har gennem årene engageret sig i det danske kunstlivs toneangivne institutioner, bl.a. Akademirådet. Han er repræsenteret i en lang række museers samlinger og har modtaget flere udmærkelser, herunder Thorvaldsens Medalje, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat samt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.