Nina Saunders – Efter Stormen

14. april – 4. juni 2000

Med separatudstillingen Efter Stormen præsenterede Esbjerg Kunstmuseum for første gang den britiske billedkunstner Nina Saunders i stor skala for et dansk publikum.

Efter stormen gjorde status over Saunders’ oeuvre med lån fra britiske kunstinstitutioner og private samlere. Titlen Efter stormen understregede den specielle tilstedeværelse af et ‘før’ i Saunders’ værker. De har alle gennemgået en dramatisk transformation, således at man ikke kan undgå at indlæse en tidligere tilstandsform i dem.

Samtidig refererede titlen til Shakespeare’s drama, hvor kunsten afsløres som blændværk, livet som en drøm og verden som et teater. Og det var netop på grænsen mellem illusion og virkelighed, Nina Saunders’ værker udfordrede publikum til at forholde sig til tilværelsens grundvilkår.

Med hendes forunderlige hybrider mellem møbel og skulptur, og med hendes stedsspecifikke værker, satte udstillingen så at sige selve livet i scene med en for kunstneren karakteristisk social bevidsthed.

Udstillingen sprængte museets rammer og bredte sig også uden for murene.
Læs mere i museets tidsskrift EXPO nr. 1

Nina Saunders i samlingen