Duften af Pandora

Håbeperioden 2022

2. november 2022 – 19. februar 2023

Hvert år den 2. november, på De dødes dag, indvies Esbjergs årlige Håbeperiode, indstiftet af kunstneren Eric Andersen. Og hvert år retter kunstneren vores opmærksomhed mod håbet på fortsat nye måder, der altid kræver vores deltagelse. I år er Håbeperioden blevet døbt Duften af Pandora.

Eric Andersen siger selv: Det er ikke tilfældigt, at det antikke Grækenland valgte at knytte netop håbet til kvinden, Pandora – universets første kvinde. For håbet er kropsligt, knyttet til materien, og ikke blot tankespind i den blå luft. Som al anden materie har håb også forskellige dufte, afhængig af omstændigheder og sammenhænge.

Esbjerg Kunstmuseums samling rummer tre værker fra Eric Andersens serie Il piat-to della speranza (Håbepladen), som tematiserer myten om Pandoras æske. Hvert år på De Dødes Dag genindvies de og iscenesættes i en ny Andersensk happening.

Ifølge den antikke myte var Pandora den første kvinde – en forløber for den kristne Eva. Hendes æske indeholdt alverdens elendighed og ondskab, som blev lukket ud i verden, da hun – trods formaninger – lettede på æskens låg. Kun håbet blev tilbage, og det har siden været et af menneskets grundvilkår.

Siden 2001 har man i forbindelse med Håbeperioden kunnet opsøge Håbesteder for at give udtryk for sine håb og dele dem med andre. Siden 2017 har man kunnet finde Håbestederne virtuelt på Facebook.