Eric Andersen – De 9 humører

25. Juni – 15. oktober 2004

Eric Andersens installation De ni humører var et værk, der i sjælden grad krævede medvirken fra publikum.

Som det er karakteristisk for Eric Andersens arbejder, beroede værket ligefrem på, at man fulgte kunstnerens instruktioner. Heri blev man opfordret til at vælge et af ni farvede paneler og lytte til sit humør over en hovedtelefon eller tale om det i en mikrofon. Noget af det, der blev sagt, ville så på fuldstændig uforudsigelig vis blive optaget i det, der kunne høres over hovedtelefonerne. Og derved blandede de ni adskilte sindsstemninger sig på paradoksal vis med hinanden, langsomt og umærkeligt, dag for dag, for at ende i ét stort, absurd humør.

Til forskel fra interaktiv kunst i almindelighed er resultaterne af deltagernes medvirken i et værk af denne karakter fuldstændig udforudsigelige. Man ved kun, at man deltager – ikke, hvad det fører til.

Værket blev oprindelig afprøvet i 1999 i en primitiv prototype og senere fremstillet til denne særudstilling på Esbjerg Kunstmuseum i 2004.

Eric Andersens installation er erhvervet i en ny og opdateret version til samlingen med titlen The Nine Minds