Colour Me In

8. februar 2014 – 11. maj 2014

Milena Bonifacini (DK), Angela de la Cruz (ES/UK), Jacob Dahlgren (SE), Poul Gernes (DK), Ingrid Kæseler (DK), Malene Landgreen (DK), Tobias Rehberger (DE), Anselm Reyle (DE), René Schmidt (DK), Ingela Skytte (DK) og Tarja Pitkänen-Walter (FIN)

Hvordan og hvornår kan man sanse farve? Hvad er farvens rumlige og rumskabende potentialer? Og hvordan kan farven udfordre og udvide gængse værkkategorier? Disse og andre spørgsmål kunne man selv søge svar på i udstillingsprojektet Colour me in, der fyldte hele museets særudstillingsareal.
Colour me in var ikke alene en gruppeudstilling med toneangivende samtidskunstnere fra ind- og udland, der på forskellige måder arbejder med farven som fænomen, men også en form for total-installation, skabt i et direkte samarbejde med de deltagende kunstnere. Gennem en ny udnyttelse af udstillingssalene og en sanselig aktivering af beskuerne afdækkede udstillingen nemlig farvens væsen og undersøgte dens status som rumligt og rumskabende fænomen, der kan bygge bro mellem det konceptuelle og det ekspressive.
Frem for blot at give beskueren mulighed for at betragte farven eller at opleve den som en (ekstern) egenskab ved noget, var det nemlig ambitionen at gøre farven sansebar som en kvalitet i sig selv. Enkeltværkerne indgik således i og blev formidlet gennem et intenst rumligt farveflow, der på en overvældende måde appellerede direkte til både børn og voksne. Det betød bl.a, at den ene udstillingssal blev omskabt til ét, overvældende statement, der aktiverede og integrerede gulv, vægge og loft gennem store, dynamiske og abstrakt komponerede farveflader.
Den anden udstillingssal var viet farvens immaterielle kvaliteter; her blev såvel arkitektur som enkeltværker forskudt og forvandlet af stærkt, farvet lys, der radikalt påvirkede museumsgæsternes oplevelse.
Projektet blev udviklet og planlagt i tæt samarbejde med kunstnerne Milena Bonifacini (DK), Ingrid Kæseler (DK) og Ingela Skytte (DK/SE). På udstillingen kunne man desuden opleve værker af Angela de la Cruz (ES/UK), Jakob Dahlgren (SE), Poul Gernes (DK), Malene Landgreen (DK), Tobias Rehberger (DE), Anselm Reyle (DE), Rene Schmidt (DK) og Tarja Pitkänen-Walter (FI).

Udstillingen blev præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.