Bang – Thomas Bang i museets samling

1. oktober 2016 – 15. januar 2017

Thomas Bang er en af de mest betydelige nulevende danske kunstnere, men samtidig en af dem, som er sværest at sætte i bås. Hans værker trækker på så forskellige strømninger som konceptkunst, surrealisme og arte povera. De er både intellektuelle og sanselige – stemningsformidlende, gådefulde, foruroligende og underbevidste frembringelser, der tilbyder os helt nye muligheder for at sætte billeder på tilværelsen. Esbjerg Kunstmuseums omfattende samling af Thomas Bangs værker er for nylig blevet suppleret af endnu flere markante arbejder. Hele samlingen, der indeholder objekter og skulpturer fra fire årtier (1960’erne – 90’erne), og som i udstillingen blev perspektiveret af nyere værker, udvalgt af Bang selv, blev præsenteret samlet for første gang.

Hør kunsthistoriker Mikkel Bogh, kunstnerkollega Jytte Høy og skoleelev Mille Votborg introducere udstillingen og Thomas Bang: