Andre dimensioner

24. september 2022 – 26. februar 2023

Hvordan kan kunsten nære fornemmelsen af andre dimensioner end den verden, vi kender? Kan kunsten ligefrem åbne for en nysgerrig forholden sig til alt det, vi ikke kan vide noget om med sikkerhed, men kun ane?

I udstillingen samlede og iscenesatte vi værker af en lang række toneangivende kunstnere, bl.a. Jeppe Hein, Stine Deja, Balder Olrik, Sofie Bird Møller, Ferdinand Ahm Krag og Rui Chafes. De i udgangspunktet vidt forskellige værker blev installeret i et rumligt flow med en dunkel, næsten teatralsk lyssætning, der gik direkte i sanseapparatet og forstærkede oplevelsen af netop at træde ind i en anden dimension.

I Ferdinand Ahm Krags billedunivers bliver man eksempelvis sendt ud på en rejse, hvor man bestandig veksler mellem at betragte en mikro- og en makroverden – mellem at kigge ind i sig selv og ud i verden. Det er svært at finde en fast betragterposition, hvorfra der kan etableres et overblik. I hans værker blandes forskellige perspektiver, så det, der det ene øjeblik fremstår som en fjern klode, i det næste synes at være et kig til fremmede og ellers usynlige præparater i en forstørret petriskål.

Jeppe Heins klode, det kugleformede neonværk No Presence, er umiddelbart nemt at forholde sig til, da det med sin lysende farveintensitet i den grad påberåber sig vores opmærksomhed. Men, som det er karakteristisk for Hein, spiller beskueren en central rolle i værket, og så snart man nærmer sig kuglen, går lyset ud. Med denne absurde og uforståelige afvisning peges der på vores begær efter at finde mening – og på, hvordan pludselige åbninger til en forståelse af verdens fænomener hurtigt kan lukkes igen.

En lignende fornemmelse opstod i mødet med Balder Olriks fotografiske værker. De skildrer umiddelbart genkendelige, men øde steder. Det, der tiltrækker sig særskilt opmærksomhed, er imidlertid monokrome gråmelerede farvefelter, der er indsat på billedfladen. Som døde punkter med lavt informationsniveau suger de energien til sig, men samtidig aktiverer de vores forestillingsevne; for måske skjuler de noget, måske gør de ikke…

Således bidrog alle værkerne på udstillingen til en fornemmelse af, at der er noget, som unddrager sig vores endelige forståelse. Og dermed blev vi opfordret til at forholde os til det, der ellers undslipper sig fuld erkendelse.

Med udstillingen benyttede vi samtidig lejligheden til at vise andre dimensioner af museets velrenommerede samling, herunder nyerhvervelser, som aldrig før har været vist.

Deltagende kunstnere: Jeppe Hein, Rui Chafes, Eric A Frandsen, Sofie Bird Møller, Eric Andersen, Tomas Lahoda, Peter Nansen Scherfig, J.A. Jerichau, Sonja Ferlov Mancoba, Ferdinand Ahm Krag, Mads Gamdrup, Olav Christopher Jenssen, Michael Kvium, Tomas Saraceno, Thomas Bang, Skeel & Skriver, Gina Czarnecki, Peter Zimmermann, Nina Saunders, Randi & Katrine, Balder Olrik, Anita Jørgensen, Wilhelm Freddie, Thorbjørn Lausten, Finn Reinbothe, Mark Dion, Jørgen Haugen Sørensen, Stine Deja, Erik Ortvad, Svend Wiig Hansen, Frodo Mikkelsen, Ejler Bille, Egon Fischer.