100+100 Richard Mortensen og os

29. maj – 5. september 2010

Richard Mortensen m.fl.

I 2010 var det 100 år siden Esbjerg Kunstforening blev stiftet. Samtidig var det 100 året for billedkunstneren Richard Mortensens fødsel. Det fejrede vi med jubilæumsudstillingen 100+100 Richard Mortensen og os.

Her blev Richard Mortensen hyldet som en central skikkelse i modernismen inden for den kunstretning, der er selve rygraden i vores samling: konkret kunst. I udstillingen 100+100 kastede vi helt nyt lys over Mortensens værk og fokuserede samtidig på de historier, hvor hans og museets veje har krydset hinanden.

Udstillingen udfoldede Mortensens værk i fire rum: et surrealistisk, et rumligt-geometrisk, et politisk rum og endelig et rum, der viste værker af hans kunstneriske arvtagere. Ved også at præsentere nogle af hans arvtagere viste vi, hvor vedkommende hans værk og teori stadig er.

Richard Mortensen var hele livet optaget af, hvad det vil sige at se. Inden man trådte ind i selve udstillingssalen, skulle man derfor passere et æstetisk laboratorium, hvor flere af Mortensens synseksperimenter var samlet. På den måde kunne hans teorier om synet, erfaring, rum og sansning afprøves, inden man oplevede hans værker.

Centralt i udstillingen kunne man se og opleve Mortensens værker gennem fire optikker. Blandt andet kunne man se hans fascination af 1400tals maleren Carlo Crivellis illusionistiske maleri i samspil med værker, der byggede på hans eget såkaldte ægformede rum.