Mark Dion, Natural Sciences, 2015

16 3D printede objekter i syntetiske materialer, sokkel, UV-lys, variable mål

Værket Natural Sciences vender op og ned på vores viden om verden og udfordrer gængse naturvidenskabelige metoder. I værket præsenterer Mark Dion fluorescerende 3D printede objeker fra flora og fauna side om side med menneskelige.

Natural Sciences er et værk, der både appellerer direkte til vores sanseapparat og rejser en lang række væsentlige spørgsmål om vores forhold til naturen – om, hvordan vi i vores higen efter at få viden om naturen ofte spolerer den, og om, hvordan vi i vores kategoriseringsiver indimellem kan overse noget vigtigt i verden omkring os. Værket bryder således med vores forventningshorisont og de forestillinger, vi i det hele taget har om såvel naturen som den måde, vi traditionelt præsenterer den på i for eksempel museumsudstillinger.

Erhvervet i forbindelse med udstillingen Wunderkammer 2 – Mirabilia – Mark Dion, generøst finansieret af Ny Carlsbergfondet i 2020.