Thorbjørn Lausten, RUM, 2017

Neonrør, ledning, wire, Variable mål

Thorbjørn Lausten har med sin lysinstallation RUM skabt et værk, som sætter fokus på, hvordan lys opstår, og samtidig fuldstændig inddrager os i et rum, der påvirker både krop og sjæl.

Det består af to elementer, der hver især rummer 6 neonrør (med rød ædelgas) af 250 cm’s længde, som parvist er hængt op i rummet i forskellige diagonale vinkler. Umiddelbart opstår der af denne linieføring i rummet et meget spændingsfyldt, dynamisk og samtidig minimalistisk værk, som man må forholde sig til både skalamæssigt med sin krop og rumligt ved at træde ind i det. Derved bliver man både en del af værket og kommer samtidig meget tæt på lyset selv – det immaterielle lys, som gennem anvendelsen af neonrørene får form. Man får på sæt og vis en næroplevelse af, hvordan lys opstår, i dette værk.

Erhvervet efter ansøgning fra Ny Carlsbergfondet, 2018