Skeel og Skriver, Split Second, 1997

Installation, 13 B&O fjernsyn og et videokamera

Værket er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen, 2004-06.

Split Second blev oprindeligt skabt til at markere genåbningen af Esbjerg Kunstmuseum efter den omfattende ombygning i 1996-97.