Olafur Eliasson, Light Extension, 2002

Lysinstallation, tre projektører på trefod, variable mål.

Light Extension er udvalgt til samlingen i 2003 sammen med Surroundings Surrounded i samarbejde med Olafur Eliasson til markering af museumsbygningens 40 års jubilæum i 2002. Erhvervet med fuld støtte fra Ny Carlsbergfondet i 2003.