Med massiv støtte sikrer Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Esbjerg Kunstmuseum et spektakulært værk af den verdenskendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson.

Værket, et dobbelt-kalejdoskop, skabes særligt til Esbjerg Kunstmuseum i forbindelse med realiseringen af de planlagte opgraderinger af museets skulpturgård og tagareal. Efter planen bygges det direkte ind i den mur, som i fremtiden kommer til at omkranse skulpturgården. Værket vil på den måde kunne opleves både inde- og udefra.

Den nye installation, som Aage og Johanne Louis-Hansens Fond nu finansierer med en donation på hele 2 millioner kroner, vil på overraskende vis forbinde museet med byen udenfor. I Eliassons dobbelt- kalejdoskop vil man se refleksioner af sin omverden i svimlende uendeligt spejlende, sammensatte billeder. Fra tragtens udmunding kan man til gengæld se både sig selv og den person, der ser og sanser sine omgivelser, dukke op i spejlene.

Museets direktør, Inge Merete Kjeldgaard, er selvsagt begejstret: ”At endnu en stor, national fond vender blikket mod Esbjerg og støtter arbejdet med kunsten her er uvurderligt – ikke alene for museet, men for hele byen.” Og netop byen uden for museets mure optager hende, og hun fortsætter: ”Med det nye interaktive værk brydes grænsen mellem museum og by på en forbløffende og betagende måde, så det, folk oplever fra gaden, forenes med det, der venter indenfor. Olafur Eliassons skulptur sætter således beskueren i centrum samtidig med, at den udvider vores oplevelse af omgivelserne og lader den enkelte sanse, hvad det vil sige at se.”

Den store donation fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kommer i kølvandet på en hel række tilkendegivelser om støtte fra toneangivende, nationale fonde. Senest har museets visioner for en gentænkning af udearealerne mødt opbakninger i millionklassen fra både Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. I tilgift har Esbjerg Kommune, der ejer museets bygninger, i forbindelse med de netop afsluttede budgetforhandlinger valgt at støtte planerne med 2,5 millioner kroner.