Projekbeskrivelse

Stine Kvam – Sailing in a wooden shoe

22. august – 22. september 2022

– et nyt udstillingskoncept, som på tværs af landet forbinder Esbjerg med hovedstaden og museet med årets store kunstmesser. Stine Kvam præsenterer parallelt en lydskulptur på Esbjerg Kunstmuseum og en installation i København. Hun lejer et passende lokale til lejligheden, så præsentationen fungerer som en pop-up-udstilling i anledning af de to årligt tilbagevendende internationale kunstmesser CHART og Enter Art Fair. På den måde bliver Esbjerg en satellit til København og København en satellit til Esbjerg.

Fælles for værkerne de forskellige steder er, at de undersøger menneskers afkodningsmekanismer – det behov, vi har for at skabe mening og sammenhæng i alt, vi møder.

LÆS MERE

I am! I want! I’m looking for! er de råb, man bliver mødt af, når man træder ind i lydinstallationen Bird on a wire i pop-up-udstillingen i København. Lyden af stønnende mænd, der, mens de råber, udfører fysisk anstrengende aktiviteter, kommer fra et surround-anlæg, der er skruet så højt op, at lyden fylder rummet. En af mændene råber pludselig Bird on a wire! De andre svarer Oh no!, og al aktivitet stopper. Tilbage er blot den sparsomt indrettede sportshal med få billedelementer på væggene, herunder en modificeret EfB T-shirt, og perspektivisk fortegnede banemarkeringer fra et ukendt boldspil i gulvet.

I Esbjerg kan man bl.a. opleve installationen Human Nature, der leger med ideen om ’det naturlige’ ved at præsentere publikum for en række menneskeskabte dyrelyde. Det, der samler værkerne i hhv. Esbjerg og København er, at de leger med sprog, tegn og symboler, som ændres alt efter den kontekst, de præsenteres i. De forskellige værkdele er alle individuelle betydningsbærere, men mod forventning samler de sig ikke til én umiddelbart aflæselig mening. Værkerne er så at sige fyldt af betydningsmæssige huller og mellemrum, der understreges af selve det udstillingsmæssige greb og den fysiske afstand mellem præsentationens forskellige dele. Udstillingen udfordrer således de koder og strukturer, som publikum almindeligvis bruger til at forstå verden og sætte den i system. Den rejser spørgsmål fremfor at levere svar og skaber mulige indholdsmæssige og geografiske forbindelser på tværs af udsagn og udtryk.

Om Stine Kvam:

Stine Kvam er født i Trondheim i Norge, men bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra kunstakademiet i Malmø og har en Mastergrad fra Goldsmiths i London.

Kvam er optaget af den menneskelige perception og undersøger kontinuerligt, hvordan vi afkoder og forstår vores omverden, hvordan vi konstruerer betydning og skaber sammenhæng i en til tider absurd tilværelse.