Bring ondskab og digitalt billedarbejde ind i billedkunstlokalet

Esbjerg Kunstmuseum har udviklet et nyt (digitalt) undervisningsforløb med udgangspunkt i særudstillingen Esto es malo – dette er ondt målrettet 4. – 6. klassetrin. Først går vi sammen på opdagelse i udstillingen, og efterfølgende arbejder eleverne videre med nysgerrige undersøgelser og enkle øvelser i Book Creator hjemme på skolen.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Peter Leth og er støttet af Augustinusfonden.

Læs mere her: https://www.ude.nu/grundskole/esto-es-malo-dette-er-ondt