Over sommeren har museet modtaget positive svar på en lang række ansøgninger. Bikubenfonden har valgt at støtte museet med 225.000 kr. til det interaktive, kunstneriske projekt Mit museum, mens Augustinusfonden har bidraget til museets helt nye undervisningstiltag, Vitale værkmøder og digitale dialoger, med 50.000 kr. Disse midler supplerer de i alt 180.000 kr., som Statens Kunstfond og A.P. Møller Fonden netop har bidraget med til realiseringen af den sidste af de tre Wunderkammer– udstillinger, som åbner i februar 2021.

Samtidig har museet netop modtaget positivt svar fra 15. Juni Fonden, der i kølvandet på Covid-19 har oprettet en særlig pulje til kunstmuseerne til indkøb af dansk samtidskunst. Fonden har således valgt at bevilge 135.000 kr., så tre skulpturelle værker af den unge billedkunstner Amalie Jakobsen nu kan indlemmes i Esbjerg Kunstmuseums samling.

Esbjerg Kunstmuseums direktør, Inge Merete Kjeldgaard udtaler: ”de færreste er nok klar over, hvor stor en del af vores tid, der går med at rejse eksterne midler til vores arbejde. At det lykkes på denne overbevisende måde er simpelthen fantastisk. Esbjerg Kunstmuseum er ualmindelig hårdt spændt for ressourcemæssigt. At de nationale fonde atter træder til og bakker op om vores faglige profil og anderledes ideer er derfor enestående – på museet er vi alle sammen både stolte og meget taknemmelige over opbakningen udefra.”

Mit museum er et nyskabende projekt for alle, hvor kunstnere udvikler online-multiples – anvisninger til små kunstværker, som brugerne selv kan skabe. Ideen er at gøre brugerne til aktive medskabere og samtidig give dem direkte føling med nogle af de overvejelser, der kendetegner en kunstners kreative proces. Formatet total-integrerer således værk og formidling, produktion og fortolkning og skaber desuden en stærk forbindelse mellem museum og dagligstue.

Vitale værkmøder og digitale dialoger er et nyt undervisningsmateriale, der kombinerer medieproduktionsplatformen Skoletubes store værktøjskasse og Esbjerg Kunstmuseums anerkendte formidlingspraksis. Der udgives fx en e-bog, som lærere og elever kan kopiere og skabe deres egne versioner af v.hj.a. ord, tegning, fotografi, filmoptagelser, samarbejdsøvelser og meget andet. De digitale værktøjer giver samtidig mulighed for, at vi digitalt kan være i forbindelse med eleverne i realtid. Dermed kan vi løbende give respons og udfolde samtalen fra elevernes besøg på museet.

Med Wunderkammer, der udfoldes over flere år i tre deludstillinger, er det ambitionen at udvikle selve udstillingen som medium og at integrere kunst og forskning i forskellige vidensområder, vi alle har erfaring med fra vores liv – fx fysik og biologi. Det gøres bl.a. ved at hente ideer i renæssancens forundringskamre og udfolde dem i en aktuel sammenhæng. For denne projektidé modtog Esbjerg Kunstmuseum Bikubenfondens fornemme udstillingspris Vision i 2017.