Udstillinger / Særudstillinger 2018


 

Wunderkammer 1 - flydende form

6. oktober 2018 - 17. marts 2019

 

Hvordan kan man skabe betingelser for en kunstoplevelse, der pirrer nysgerrigheden og fremmer kunstværkets forbindelse til den enkeltes livsverden? Hvordan kan naturvidenskaben bidrage til at forankre kunsten i hverdagens verden? Og hvordan kan erfaringer fra netop hverdagen bruges til at udvikle selve kunstmuseets praksis?

Med projekt Wunderkammer, hvoraf denne udstilling var den første i en serie på tre, er det ambitionen at gentænke udstillingen som medium og at integrere kunst og forskning i forskellige vidensområder, vi alle har direkte erfaring med fra vores daglige liv. For denne visionære udstillingsidé modtog museet Bikubenfondens fine udstillingspris VISION 2017.

I den første Wunderkammer-udstilling arbejdede vi sammen med fysikprofessor Tomas Bohr. I udstillingen integreredes udvalgte kunstværker, skabt af internationalt anerkendte kunstnere, med laboratorieopstillinger og visualiseringer af videnskabelige forsøg inden for Bohrs forskningsfelt i strukturdannelse og væskebevægelse. Tomas Bohr har især beskæftiget sig med strømninger med en “fri” overflade, som kan ændre form alt efter strømningens forløb; og de udvalgte opstillinger tog udgangspunkt i hverdagsfænomener, som en vanddråbe, der rammer en vandpyt, strålen fra en vandhane, der løber ud i vasken eller væske, der røres rundt i en gryde. De synliggjorde, hvor smukke, overraskende og komplekse væskeoverfladers struktur kan være selv under meget simple betingelser, og hvor meget de ligner fænomener i atmosfæren, i havet og i verdensrummet. Det er fænomener, vi alle synes, vi kender, men som ved nærmere eftersyn udfordrer vores vante forestillinger og forståelsesramme.

 

Læs uddrag af udstillingshæftet her.

 

Hør podcast fra Bikubenfondens Visionssalon her.<