Udstillinger / Særudstillinger 2013


Edvard Weie

I udstillingen perspektiveres Weies undersøgelse af stedet gennem nye værker, skabt af samtidskunstnere, der på forskellige måder også udvider, forskyder eller abstraherer faktiske steder. Man vil således kunne opleve værker af Olafur Eliasson, Marc Räder, Christian Schmidt-Rasmussen, Lærke Lauta, Cecilia Westerberg, Carina Zunino, Preben Fjederholt og Christina Malbek, der på hver sin måde fx forholder sig til, hvordan vi tillægger steder betydninger, hvordan skildringen af konkrete steder kan transformere dem til abstrakte rum og mentale landskaber, eller hvordan det velkendte pludselig kan fragmenteres og fremstå diffust og utopisk.

Dr. phil. Lennart Gottlieb har fungeret som museets kunsthistoriske konsulent vedr. Edvard Weies Langeliniemotiver.


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.