Udstillinger / Særudstillinger 2013


Edvard Weie

MELLEM VIRKELIGHED OG UTOPI

- Edvard Weies Langelinie i nyt perspektiv

2. februar - 28. april 2013

 

Mellem virkelighed og utopi er det første projekt i en serie, hvor Esbjerg Kunstmuseum i samarbejde med forskere udfolder og perspektiverer enkelte hovedværker i samlingen på baggrund af den nyeste forskning.
I den aktuelle udstilling er det den store, danske modernist Edvard Weies På Langelinie fra 1923, vi sætter fokus på. Det præsenteres sammen med en række andre Langelinie-værker fra kunstnerens hånd, som aldrig før har været vist sammen. Weie malede i 1920’erne igen og igen motiver fra Langelinie og det moderne liv, som udfoldede sig der. Han undersøgte stedet, dets muligheder, betydninger, farver og abstrakte kvaliteter gennem skitser, udsnit og større kompositioner, der alle blev tænkt sammen med hans udvikling af selve maleriet som selvstændigt ‘sprog’.
Weies optagethed og skildring af Langelinie er dobbeltsidet: På den ene side gengiver han gennem sine malerier en meget konkret lokation, Langelinie, mens han på den anden side fremmaler et helt abstrakt sted. Det faktiske sted tilføres gennem hans værker et drama og en dybde, som egentlig ikke er der, og dermed gøres det til en utopi hinsides både det private, intime og det offentlige, politiske rum.

Læs mere:


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.