Eleverne i 4.a blev fulgt af et forskerteam fra Københavns Universitet, Malmö Högskola og Roskilde Universitet, der interviewede børnene tre gange: inden projektets start, midtvejs i forløbet og ved afslutningen. Den omfattende dataindsamling har givet os mulighed for at få indblik i, hvordan børns nærkontakt med kunst kan påvirke deres tilværelse og deres måde at tage verden til sig på. Resultaterne peger på, at møderne med de professionelle kunstnere, oplevelser med forskellige kunstformer, nye måder at associere på og strukturelt anderledes læringsformer har befordret et nysgerrigt engagement hos eleverne. Dertil kommer en styrket selvværdsfølelse, et mod til at stå ved egne betragtninger og en veludviklet evne til at formidle dem.

 

Læs mere om projektet i artiklen Børn i nærkontakt med kunst i Billedpædagogisk Tidsskrift, nr. 3, 2009

 

Projektet blev afsluttet i 2010 med en fjerde interviewrunde ca. tre år efter de første interviews. I et komparativt studium sammenlignes de elever, der deltog i det oprindelige program, med elever i samme alder. Konklusionerne er publiceret i artiklen Long-term Effect of Aesthetic Education on Visual Awareness i The Journal of Aesthetic Education, vol. 46, no. 4,  2012.

 

Museet rekrutterede sit unikke rundviserkorps, Junior_guides, fra projekt 4.a - mellem musik og billedkunst.


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.