Information / Bestyrelse


Esbjerg Kunstmuseums bestyrelse består af  7 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på
den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tiltrædes af et af Esbjerg Byråd udvalgt medlem, der har stemmeret som bestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
BESTYRELSESMEDLEMMER

 

Jørgen Broch, formand

 

Søren Nordby, næstformand

 

Jens Erik Bundgaard

 

Leif K. Christensen

 

Morten Hahn-Petersen

  

Palle Rosendahl

 

Peter Schmitz
 


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.