Projektet viste både, hvordan malerens traditionelle palet er blevet udvidet, og det viste, hvordan flere kunstnere i dag arbejder med nye, rumlige lag i maleriet. Maleri uden grænser fokuserede således på, hvordan maleriet har spræng sin traditionelle to-dimensionalitet ved at inddrage rummet, kunstinstitutionen og beskueren på nye måder.

 

Da udstillingen undersøgte rammesætning i videste forstand blev Peter Nansen Scherfig bedt om at sprænge museets rammer og så at sige vende vrangen ud på bygningen ved at bruge museets facade som lærred.


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.