Æstetisk krydsfelt / Syng et maleri


 
Svend Wiig Hansen

Med projektet Syng et maleri inviterer Esbjerg Kunstmuseum og Den Ny Opera både indskolingsbørn og børn sammen med deres voksne indenfor på kunstmuseet. Her bliver de bedt om at give udtryk for deres oplevelser med udvalgte malerier på en usædvanlig måde.

 

I stedet for at tale om, hvad de ser og oplever, skal publikum skabe lydbilleder til værkerne med deres egne stemmer som instrumenter. Men inden da er de igennem en opvarmningsseance, hvor de både skal farvesætte og give kropsligt udtryk for helt grundlæggende menneskelige følelser som glæde, vrede, sorg og angst.


Gennem projektet får både børn og voksne således mulighed for at give nonverbalt udtryk for hvad de oplever i et maleri – som et middel til at komme i direkte kontakt med moderne kunst.


Læs mere om forskningsprojektet Mellem musik og billedkunst.


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.