Information / Kontakt


Henvendelser rettes til:

Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20
6700 Esbjerg
Tlf.  75130211
Fax 75126812
info@eskum.dk

Personale:

Museumsdirektør, mag.art.

Inge Merete Kjeldgaard (imk@eskum.dk)
 

Museumsinspektør, mag.art. Christiane Mosegaard Finsen (cmf@eskum.dk)
 

Museumsinspektør, cand.mag.

Birgitte Ørom (boe@eskum.dk)

 

Forvalter Lean Pedersen
 

Museumsassistent Christa Guldbrandt (cgu@eskum.dk)
 

Museumsassistent Käthe Hansen
 

Museumsassistent Lis Madsen
 

Museumsassistent Kirsten Hørlyck

 

Museumsassistent Anette Lykke-Kjeldsen
 

Rengøringsassistent Margrethe Buch
 
 


ESBJERG KUNSTMUSEUM • HAVNEGADE 20 • DK-6700 ESBJERG • T +45 7513 0211 • INFO@ESKUM.DK • ÅBENT TIRS - SØN 10-16.